Schola od Zawsze ma zaburzenia z integracji sensorycznej.  Podwrażliwość  i nadwrażliwość dotykowa, nadwrażliwość słuchowa bardzo jej przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu. Występuje u niej także nadwrażliwość na zapachy, co powoduje wybiórczość pokarmową. Jest to trudne dla mnie jako rodzica, ale jeszcze trudniejsze dla Scholki. Dlatego też nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko nie miało zajęć z integracji sensorycznej. Chodzimy na zajęcia raz w tygodniu. Ma też integrację w szkole, a oprócz tego w codziennej rehabilitacji w domu wprowadzamy także wiele elementów związanych z usprawnianiem i poprawianiem, choćby czucia głębokiego, czy odwrażliwianiem na dźwięki czy zapachy.

poniżej krótki filmik z takich zajęć.

%d