Zajęcia Scholi z Integracji Sensorycznej

Schola od Zawsze ma zaburzenia z integracji sensorycznej.  Podwrażliwość  i nadwrażliwość dotykowa, nadwrażliwość słuchowa bardzo jej przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu. Występuje u niej także nadwrażliwość na zapachy, co powoduje wybiórczość pokarmową. Jest to...