Ten najbardziej potrzebuje pomocy, którego prośba o nią jest najcichsza. O Panie, Ty mnie kochasz do tego stopnia, że narażając swoją chwałę, przyszedłeś do nas jako człowiek „całkowicie bezsilny”, ale „wszechpotężny Miłością”. (Michcl Quoist)

Kochani przyjaciele,
Aby te święta były czasem radosnych spotkań z bliskimi i pełne pokoju i miłości. I aby nie zabrakło miejsca w waszych sercach na przyjście Chrystusa.
A my będziemy łączyć się z wami przy wigilijnym stole łamiąc się opłatkiem.
Schola i Wanda

 

%d